June 29, 2012

Dear Jane 5 & 6 & 7 & 8

My plan was to have my Dear Jane blocks ready on Wednesday (since that's when I posted the first two times). This week that didn't happen, but when I finally got around to making them, I just as well made next week's blocks at the same time. I have to say I am regretting choosing all 9-patch blocks for the first 10 (of 169), because I am getting a bit bored with them... But I think the last 2 will be more fun, because they have a little more variation in the method of construction. Next week, however, I will take off from Dear Jane and make something else that's been on my list for a while. Something fresh and fun...

Here are my newest 4 blocks (C3, J6, C12, J7):
Dear Jane C3 Dear Jane J6 Dear Jane C12 Dear Jane J7

Jeg var litt sent ute med denne ukas Dear Jane lapper, så jeg lagde like så godt neste ukers lapper med det samme. Jeg angrer litt på at jeg valgte kun 9-patch lapper til de første 10 (av 169 lapper), for de siste har vært litt kjedelige/like. Men de siste 2 har litt mer variasjon, så da kommer nok motivasjonen opp igjen. Neste uke tar jeg dog fri fra Dear Jane og bruker heller tiden på å sy noe annet som har være på lista mi en stund. Noe festlig og fresht...


Happy Weekend/God Helg - Marit

June 27, 2012

WIP Wednesday

Here is my first WIP (work in progress) Wednesday - and I am happy to say that my works are all small and should be completed within a couple of days. However, I must admit I just ordered a "few" new quilt books, so some larger projects may be in my future. But now that it's summer and I don't want to spend a ton of time sewing, I am happy to stick to smaller projects. Almost instant gratification!

Min første WIP-onsdag og jeg kan med glede si at alle igangsatte arbeid er små og vil være ferdig i løpet av et par dager. Men jeg må innrømme at jeg har bestilt "noen" nye quiltebøker, så kan hende noen større prosjekter kommer. Men nå som det er sommer har jeg ikke lyst til å sy så veldig mye, og da er det fint å holde seg til mindre saker som blir raskt ferdig.

WIP 1 - Happy Happy iPad cover - just need to put binding around the edges to connect front and back and add a velcro tab
iPad case WIP

WIP 2 - Little Hexie project - clearly a bit to go on this one...
Hexie WIP

WIP 3 - Dear Jane blocks 5 & 6 - pieces cut and ready to stitch!
Dear Jane WIP C3 Dear Jane WIP J6

Linking up with W.i.P. Wednesday at Freshly Pieced.

June 23, 2012

Mystery solved

About two weeks ago a mysterious pending charge appeared on my credit card. I was quite sure I had not been shopping on that day, but couldn't be sure. Then it hit me - it was the first Block of the Month (BOM) I'd signed up for at Fat Quarter Shop that had been sent to me! About a week later a small package arrived (yay, I love packages - even if I have paid for them myself).

Here is my first block - isn't it pretty?

2012 Mystery BOM 1-1

For to uker siden dukket et mysterisk trekk opp på kredittkortet. Jeg var ganske sikker på at jeg ikke hadde shoppet noe den dagen, men var ikke helt sikker. Jeg kom til slutt på at det var den første "block of the month" pakken jeg hadde bestilt fra Fat Quarter Shop som hadde blitt sendt. En uke senere fikk jeg en liten pakke i posten (hurra, jeg elsker pakker - til og med de jeg har betalt for selv). Ovenfor er min første lapp - er den ikke fin?


After piecing the block I had a bunch of triangles left over. Almost enough to make one more block... So I cut a couple extra pieces of fabric and made another block using only triangles. The second block came out a bit smaller than the original (original is 12.5" and the second block was 9").

2012 Mystery BOM 1-2

Etter jeg var ferdig med lappen hadde jeg masse trekanter til overs og ved å klippe ut bare et par stoffbiter til hadde jeg nok til å lage en til lapp satt sammen av bare trekanter. Den andre lappen ble litt mindre enn den første.


Along with the fabric and instructions for the block, I also received a mini charm pack (2.5" squares) of the fabric used for the BOM. Bonus! Don't know what I'll make of it yet - maybe some pillows to go with the main quilt. The fabric is Modern Vintage by Moda - beautiful!

2012 Mystery BOM 1-3

I tillegg til stoff og instruksjoner til månedens lapp, fikk jeg med en mini charm pack (2,5" ruter) av stoffet brukt. Bonus! Vet ikke hva jeg skal bruke de til - kanskje puter som passer til hovedquiltet. Stoffet er Modern Vintage av Moda - nydelig!


Now, with regards to what I will do with the smaller block I made... I am thinking maybe matching quilts for me and my baby girl. Is that too weird? I think not!

Og hva skal jeg bruke den mindre lappen til? Jeg tenker kanskje matchende tepper til meg og lillejenta. Er det litt rart? Tror ikke det:)
June 20, 2012

Dear Jane 3 & 4

This weeks Dear Jane blocks were quite simple - one paper pieced (A5) and one strip pieced (M12). I thought sewing with 1" strips would be fiddly, but it went well and I am again wanting to make something mini...
Dear Jane A5
Dear Jane M12

Denne ukens Dear Jane lapper var ganske enkle. Jeg trodde 1" strimler skulle være pirkete å sy med, men det gikk fint og nok en gang tenker jeg på å lage noe i miniatyr...

June 19, 2012

My 30-year project

No, it has not taken 30 years to complete this project - but it has taken all of the year I've been 30! Pattern and fabric kit was gifted to me on my 30th birthday, but pregnancy did not encourage much sewing last summer and after summer I just wasn't motivated to finish this Summer Table Runner. But this Sunday is my 31st birthday, and summer really is here, so it was about time to get this UFO done! Very sweet and very summery - just the thing to cheer up my dark wood dining table!Nei, det har ikke tatt 30 år å fullføre dette prosjektet, men heller hele året jeg har vært 30! Fikk mønster og stoff i 30-årsgave, men graviditet førte til lite sying i fjor sommer og etter sommeren var jeg ikke motivert til å sy en sommerløper. Men på søndag blir jeg 31 og sommeren er jo her, så det var på tide å bli ferdig! Veldig søt og veldig sommerlig - den liver opp på mitt mørke spisebord!


Here is a corner of a project that really is finished, but I'm not happy with the zipper (as seen in top left corner), so it needs some fixin' before going public.


En liten smakebit av noe jeg har på gang, men glidelåsen bli ikke bra (se øverst til venstre), så litt "fixing" må til før jeg viser hele prosjektet.

June 15, 2012

Til et godt formål (For a Good Cause)

Jeg har ofte sett at bloggere driver med syprosjekter til gode formål og tenkt at det hadde vært fint å bidra. Og nå har jeg jammen gjort det! Formålet er en sommerleir for ungdomsjenter som er i fostersystemet i Arizona, USA. De skal ha pysjamasparty første kvelden og trengte putetrekk. Ganske greit tenkte jeg, og meldte at jeg kunne lage 2.

I have often seen bloggers sewing for a good cause and thought that I'd like to participate. And now I have! The cause is a summer camp for teenage girls that live in foster care in AZ. They are having a pajamaparty on their first night at camp and needed pillow cases. Fair enough, I thought, and signed up to make 2.

De ba om putetrekk i sterke farger og som ville passe til jenter i alderen 12-15 år. Hmmm... Kan ikke si at jeg syr så mye for tenåringer. Men stoff i sterke farger har jeg! Den første puten kaller jeg "When You Wish Upon a Star" og mønsteret kom av seg selv da jeg fant blått og gult stoff med stjerner på. Til den andre valgte jeg ut stoff i regnbuens farger, men det tok litt tid før jeg bestemte meg for design. Jeg ville ikke at det skulle se ut som en regnbue. Jeg kaller puten "Somewhere Over the Rainbow".

They asked for pillow cases in bright colors and appropriate for ages 12-15. Hmmm... Can't say I do a lot of sewing for teens. But I do have some bright fabrics. The first pillow is called "When You Wish Upon a Star" and the pattern was obvious to me when I found blue and yellow fabric with stars. For the other one I chose rainbow colors, but it took me a while to decide on the design. I didn't want it to look like a rainbow. I call it "Somewhere over the Rainbow".
TRAC pillows mosaic

Som dere ser, sydde jeg på en miniutgave av blokken på baksiden for å gjøre putene litt mer interessante. Jeg syns faktisk det var mest morsomt å lage de små utgavene, så jeg føler på meg at jeg kommer til å lage en miniatyrquilt i nærmeste fremtid. Jeg må også innrømme (dersom dere ikke la merke til det med en gang) at jeg rotet til log cabin-mønsteret på fremsiden av pute nr 2, men jeg tror ikke jenta som får den vil merke det...

As you can see, I made miniature blocks to put on the back side of the pillows to add some interest. This was actually the part I enjoyed the most, so I have a feeling a mini quilt is in my future. I have to admit (if you didn't already notice) that I messed up the log cabin pattern on the front of pillow nr 2, but I don't think the recipient will know this...

Så da er putene emballert og må bare leveres på nærmeste postkontor. En god gjerning utført og jeg håper at jentene liker putene og har det gøy på sommerleir.

Now the pillows are wrapped and ready to send. A good deed done, and I hope the girls enjoy the pillows and their time at camp.


Ha en riktig god helg!/Have a great weekend!
Marit

June 13, 2012

Dear Jane 1 & 2

Da er Dear Jane-prosjektet i gang! Min mor og jeg skal bytte på å velge ut grupper på 10 blokker, og målet er å lage to blokker hver uke. Dear Jane har 169 små firkantede blokker og 56 trekantblokker i sitt originale format. Jeg tror jeg kommer til å droppe trekantblokkene. Det vil si at jeg har lagd ca. 1,2% av blokkene mine og skal ha alle klare om ca. 84 uker (1,5 år!) hvis tidsplanen holdes.

The Dear Jane project has begun! My mom and I will take turns selecting groups of 10 blocks to be made and the goal is to make two blocks each week. Dear Jane has 169 square blocks and 56 triangle blocks in its original format. I think I will skip the triange blocks. That means I've made about 1,2% of my blocks and have about 84 weeks to go (1.5 years!) if we stay on schedule.

Jeg har bestemt meg for å bruke lilla og blå stoff på en lys grå bakgrunn (Kona Cotton Solids i Ash). Jeg har ikke sett noen gjøre dette i den fargekombinasjonen, men jeg tror det blir fint og at det grå vil gi det et litt moderne preg (hvis det i det hele tatt er mulig). Jeg liker den mer monokrome varianten av Dear Jane, da det fremhever de forskjellige mønstrene best. Avbildet under er et eksempel på en lignende variant av det jeg lager.

I've decided to use purple and blue fabrics on a light grey background (Kona Cotton Solids in Ash). I have yet to see this quilt in this color combination, but I think it will be nice and the grey should give it a slightly modern vibe. I like the monochrome versions of Dear Jane as that seems to best accentuate the various designs. Here is a photo of something similar.
Blue/Green Dear Jane Quilt WiP


Tema for de første 10 blokkene er "9-patch går bananas". Her er mine første 2 blokker - en klassisk 9-patch (M10) og en 9-patch med litt applikering (G13).

The theme for the first 10 blocks is "9-patch goes bananas". Here are my first 2 blocks - a classic 9-patch (M10) and a 9-patch with some applique (G13).
Dear Jane 1&2

Jeg er ganske fornøyd med resultatet. Applikeringsmetoden jeg brukte var "reverse applique", noe jeg ikke føler meg helt fortrolig med. Skal prøve ut litt forskjellige applikeringsmetoder etter hvert.

I am quite pleased with the result. I used reverse applique for the second block. I don't know if I like this method (it was my first time trying it). I think I will try some other methods later to see which I prefer.


Vel, det var Dear Jane for denne uken. Her er en smakebit av hva jeg holder på med nå- mer detaljer i neste bloginnlegg.

Well, that was Dear Jane for this week. Here is a sneak peek at my current projects - more details about this in my next post.
When You Wish Upon a Star... Rainbow pillow fabrics

Ha en riktig fin onsdag! Have a happy Wednesday!


Marit

June 10, 2012

Cathedral Window nålepute (pincushion)

Knappenålene jeg har brukt de siste årene har sett sine bedre dager. Tror jeg har hatt de nesten 15 år. Jeg er ikke så flink til å ta ut nåler underveis når jeg syr på maskin (fy, fy), så en del av knappenålene mine har fått hakk og blitt bøyd. Nåleputen min er vel like gammel som nålene, og jeg tenkte at samtidig med å skaffe nye knappenåler, så kunne jeg også sy en ny liten nålepute.

My pins have been in use probably 15 years and have seen better days. I am quite lazy about removing them when sewing on my maching (shame on me), so many of them are dented and bent from being hit with the sewing needle. My pincushion is as old as the pins, so I thought that along with getting new pins, I should make a new pincushion.

Her er den gamle nåleputen min - den ser jo koselig og godt brukt ut!
Doesn't my old pincushion look like it's been loved and well used?


Cathedra Window pincushion predecessor


Nåleputen jeg bestemte meg for å lage var inspirert av denne fra Moda Bake Shop:
This was my inspiration (from Moda Bake Shop):


Først valgte jeg stoff - et sett med søte stoff i gult og rosa fra Lecien, deretter var det bare å sette i gang.
First I selected my fabric - some sweet pink and yellow fabrics from Lecien and then I got to sewing.
Cathedral Window pincushion 1


Her ser dere nesten ferdig nålepute, men ser dere at jeg slurvet med midten? Flaut! Godt at det skulle være en pynteknapp der!
Here is the almost completed pincushion. Can you see my sloppy work in the middle. Embarrasing! Good thing it was to be covered with a decorative button!
Cathedral Window pincushion 2 Cathedral Window pincushion 3Eneste problemet var at det stygge området var ganske stort og knappelageret mitt var ganske lite. Så da ble det liten jo-jo med en trukket stoffknapp i midten.
Only problem with the ugly area was that it was quite large and my button supply is quite small. So I decided to make a tiny yo-yo and add a covered button in the center.
Cathedral Window pincushion 4 Cathedral Window pincushion 5Var ikke denne helt utrolig søt? Ja, kanskje litt FOR søt... Søt som sukkerspinn. Nesten for søt til å stikke spisse nåler i! Neida, jeg har tatt den i bruk. Men mulig lillejenta kan arve denne til dukkepute når hun blir gammel nok til å leke med dukker. Da kan jo jeg sy meg en ny nålepute snart:)
Isn't this just adorable? Maybe a little TOO cute... Sweet like cotton candy. Almost too cute to prick with sharp pins! Oh no, I have already started using it. But baby girl may inherit this for a doll pillow when she is old enough to play with dolls. That means I can make another pincushion soon:)


God søndagskveld fra Marit (Happy Sunday).


PS: Jeg brukte denne tutorial'en for å sy nåleputa, ikke den fra Moda...
This is the tutorial I used for this pincushion (not the one from Moda)...

Startskuddet går (A new beginning)

Hei - dette er mitt aller første blogginnlegg - spennende! Jeg håper bloggen vil være til glede og inspirasjon for andre og hjelpe meg faktisk bli ferdig med de prosjektene jeg starter (noen andre som setter i gang masse prosjekter som ikke blir ferdige?). Har jeg først sagt i all offentlighet at jeg skal lage noe, så må jeg vel det!

Først ut skal jeg dele med dere et veldig søtt nåleputeprosjekt jeg akkurat har fullført. I tillegg skal jeg og min mor ha vår egen lille Dear Jane Quilt-along. Dear Jane er et quilt med 225 (!) helt unike quilteblokker og boken har kun skisser - ingen mønstre, ingen instruksjoner. Her skal våre små grå få bryne seg. Og med mål om 2 quilteblokker i uka (må jo ha tid til annet), så skal nok ha noe å holde på med et par år fremover...

Dear Jane book cover

Hi, this is my very first blog posting - how exciting! I hope this blog will give joy and inspiration for others as well as help me actually finish all the project I start. This blog will hold me accountable!


The first project I will share with you is a really cute pin cushion that I just completed. My mom and I are also just starting our own little Dear Jane Quilt-along. 225 unique quilt blocks - 2 blocks per week. We will certainly have something to do the next couple of years...