December 08, 2012

Zippy Granny Pouches

December is time for gift sewing. My list of gifts I want to sew is sooo long. So I don't know why I decided to add 3 more items to the list and then make them first. My brain works in mysterious ways.
Desember er tid for å sy gaver. Gavelisten er alt for lang, så jeg vet ikke hvorfor jeg la til tre saker og så bestemte meg for å sy de først. Hjernen min kan være litt rar.

So first off the list are 3 zip pouches for some grannies (but not the one who reads this blog). The pattern is from Perfect Zip Bags by Elizabeth Hartman. They are about 9" wide at the top.
Så først på listen kom tre tasker for noen bestemødre (ikke den som leser bloggen). De er ganske store, ca. 23 cm brede øverst.

For Granny Eli (husband's grandma) - Odds & Ends by Moda with Essex linen in Putty.
For bestemor Eli (mormor til mannen)
Zip-pouch-Eli-front 

Zip-pouch-Eli-back

For Granny Judith (ex-step-dad's mom) - also Odds & Ends with Essex linen in Putty. A little more green in this one - Judith likes green. I think.
For bestemor Judith (mor til eks-stefar).
Zip-pouch-Judith-front 

Zip-pouch-Judith-back

For Granny Helen (my paternal grandma) - Mama Said Sew by Moda with Essex linen in yarn dyed Black. Granny Helen wears a lot of red, so this should be perfect for her.
For bestemor Helen (min farmor)
Zip-pouch-Helen-front

Zip-pouch-Helen-back


All lined up on the kitchen floor - the ONLY place in the house that gets an iota of decent light these days.
Alle på rekke og rad på kjøkkenet - det eneste rommet i huset som får litt dagslys nå for tiden.
Zip-pouches-for-grannies 

On tomorrow's agenda - sew something super secret for someone in the family who does read this blog;) Only sneaky peak will be shown before Christmas.
På morgendagens agenda - sy noe superhemmelig for et familiemedlem som leser bloggen:) Kun små hint og smakebiter vil bli vist før jul.

So how are you doing with you to-do lists?
Så hvordan går det med din syliste?

December 05, 2012

Modern Christmas Tablerunner Swap

The making of a Christmas tablerunner (and ornament)...
Å lage en juleløper (og juletrepynt)...

Drew a sketch and made one block.
Lagde en skisse og sydde en rute.
Christmas-tablerunner-block1

Liked it, made two more and joined with some white sashing and border.
Likte den, lagde to til og sydde de sammen med hvite border.
Christmas-tablerunner-blanktop

Looked a bit plain (what's a Christmas decoration without red) - added some ric-rac and some appliqued stars.
Syns den manglet litt (hva er en julepynt uten rødt) - tilførte kroklisse og applikerte stjerner.
Christmas-tablerunner-decoratedtop

Decided on the day before the deadline that it needed hand quilting.
Bestemte på dagen før sendefristen at den trengte håndquilting.
Christmas-tablerunner-sneakypeak1

Got a sick baby and missed the deadline. Sorry!
Fikk syk baby og rakk ikke fristen - unnskyld!

Finally finished hand quilting and binding.
Ble endelig ferdig med quilting og lukkekant.
Mod-Xmas-Runner-Sent-2012

Mod-Xmas-Runner-Sent-Details-2012

Made a cute ornament (tutorial found here).
Sydde en søt juletrepynt (tutorial finner du her).
Mod-Xmas-Runner-Ornament2-Sent-2012

Said ornament tried to run away in the snow! But I caugh him and now the package is on its way.
Julepynten prøvde å stikke av i snøen! Men jeg fikk tak i ham og nå er pakken på veg.
Mod-Xmas-Runner-Ornament-Sent-2012

I hope my partner likes her gift!
Håper mottageren liker gaven sin!