July 03, 2012

Apple of My iPad Cover

Here it is - my brand new iPad cover! Isn't it very happy and fun?
Her er mitt nye iPad cover - er den ikke lystig?

Apple of My iPad Cover 1


Let me tell you a little more about it:
La meg fortelle litt mer om den:

Inspiration - This pillow case from Sewlandia. OK, so my iPad case is a very loose interpretation, but I'd been wanting to make something with a chevron pattern and this tutorial was a kick in my butt to get it done.
Inspirasjon var et putetrekk med liknende mønster. Jeg hadde lenge tenkt på å lage noe med slikt sikk-sakk mønster (det er jo så populært for tiden) og denne puten var et tupp i baken for å komme igang.

Fabric - Apple of My Eye (leading to the name of the project) and Millie's Closet from Riley Blake, the yellow solid is Kona Cotton in Lemon. A brighter combo than I'm used to. I was about halfway through construction when I noticed the connection between the apples on the fabric and the apple on my iPad. Hello!
Stoffet er Apple of My Eye og Millie's Closet fra Riley Blake, samt Kona Cotton i Lemon som bakgrunnsfarge. Mye mer fargerikt enn jeg er vant til. Jeg var omtrent halvferdig med prosjektet da jeg merket koblingen mellom eplene på stoffet og eplelogoen på iPaden. Hallo!


Method - Front and back quilted seperately to lining, then bound on top and finally bound all the way around to make it into a pouch. Velcro flap added by hand at the end (using instructions from a book by Lise Szymanski, a wonderful Danish purse designer).
Metoden jeg brukte var å quilte for- og bakstykket til fôret, for deretter å sette skråbånd på øverste kant og deretter sy det sammen til en mappe ved å sette skråbånd rundt sidene og bunnen. Deretter håndsydde jeg på borrelåsklaffen etter instruksjoner fra en bok av Lise Szymanski.

Favorite part - Using a multicolored print for the binding - I think this adds some softness and interest to the otherwise quite angular look of the project. I've usually used a binding that emphasizes one of the colors in the project, but I really like the look of a binding with ALL the colors in it!
Favorittdelen av prosjektet må jeg si er det flerfargede skråbåndet. Det gir prosjektet det lille ekstra og myker det opp på en fin måte. Det er første gang jeg bruker skråbånd som plukker opp alle fargene i et prosjekt i stedet for å velge en av fargene, men jeg liker det!

Best fussy cut - apple on velcro flap:
Beste stoffklipp - eplet på klaffen:
Apple of My iPad Cover flap

Okay, and then what I'm not so happy about... The top got a little lumpy where some of the seams met. And the quilted lines are really quite wonky. I am a bad combination of impatient and perfectionist - so I often hurry to get something done and then end up not 100% satisfied with the result. Anyone else have this problem?
Det jeg ikke er så fornøyd med er at fronten ble litt bulkete et par steder hvor sømmene møtes. Og quiltingen er ganske skjev et par steder. Jeg er en dårlig kombinasjon av utålmodig og perfeksjonist - så jeg haster med å få noe ferdig for deretter å ikke være 100% fornøyd til slutt. Noen som kjenner seg igjen i dette?

All in all, I am quite happy about the final product and it will definately get used.
Men i det store og det hele er jeg fornøyd med resultatet og mappen kommer til å bli brukt.

Here are some final photos of finished front and back:
Noen siste bilder av for- og bakside:
Apple of My iPad Cover front Apple of My iPad Cover back


Finally - an early Happy 4th of July to my US readers! There's a big Am-Car parade in my little town here in Norway every year to celebrate the 4th of July. I don't think baby girl will enjoy the noise and exhaust fumes this year - but maybe next year we'll participate and celebrate our American heritage.

Marit

1 comment:

  1. Your iPad cover is one of the prettiest I've seen! The binding is perfect and I really love the velcro flap! Very nice quilting, too!

    ReplyDelete

I love comments! Kind words, helpful tips, just a hello or share your thoughts - let me know you've visited!