July 11, 2012

Dear Jane 9 & 10

Hooray - I am done with the first 10 blocks of my Dear Jane Quilt. All the first 10 blocks were interpretations of the 9-patch, and I must say I am ready to move on to new and more varied designs now.
Hurra, jeg er nå ferdig med mine første 10 lapper til mitt Dear Jane-prosjekt. De første 10 lappene var variasjoner av vanlig 9-patch og jeg må si jeg er klar for nye og mer varierte mønster nå.


This block (F6) was a bit annoying to me with the tiny applique in the middle. It was supposed to be needle turn appliqued, but it was too fussy for me as I really wanted to get it done, so I opted for raw edge applique using fusible web and a blanket stitch. This might be frowned upon by some Dear Janers, but I'm a modern girl and I will do things my way!
Denne lappen (F6) var litt irriterende med den bittelille applikasjonen i midten. Den skulle vært applikert med sømmonn brettet under, men det ble for pirkete for meg som veldig gjerne ville bli ferdig med den. Så jeg valgte å feste med vliesofix og knapphullssøm. Kanskje ikke viden akseptert av Dear Jane-entusiaster, men jeg er ung og gjør som jeg vil!
Dear Jane F6


The second block for this week (L7) was OK. Not too exciting to piece and not too exciting to look at. Hey, I'm keeping it real. With 169 square blocks to make, I can't promise to love each and every one of them. Am I right?
Den andre lappen for denne uka (L7) var helt grei. Ikke alt for spennende hverken å sette sammen eller se på. Jeg må vel ikke elske hver og en av de 169 firkantede lappene jeg skal sy sammen. Eller hva?
Dear Jane L7


The next installment of 10 blocks is selected by my mom and is called "criss-cross". Her selection is much more varied than mine, both in looks and construction methods. Should get interesting.
De neste 10 lappene er valgt av min mor og heter "kryss og tvers". Hennes utvalg er mye mer variert enn mine, både i utseende og konstruksjonsmetode. Nå begynner det å bli interessant!


Marit

No comments:

Post a Comment

I love comments! Kind words, helpful tips, just a hello or share your thoughts - let me know you've visited!